Saturday, July 14, 2007

Guna teknologi tingkatkan seni tradisi

Bunut Payong 14 Julai - Penduduk Kelantan khususnya para belia perlu mengambil peluang untuk meningkatkan hasil dari seni warisan tradisi dengan menggunakan teknologi terkini.
ADUN Bunut Payong, Dato' Haji Takiyuddin Haji Hassan berharap para belia tidak sahaja meningkatkan minat terhadap seni tradisi malah perlu melakukan pelbagai inovasi bagi mengambil manfaat daripada aktiviti ini.
"Permainan wau di Kelantan begitu unik dan mampu dikembangkan di peringkat nasional dan antarabangsa jika teknologi baru dimanipulasi sepenuhnya," kata beliau di majlis melepaskan wau gergasi ciptaan belia kampung Ijok petang ini.
Beliau yang merasmikan pelepasan itu berharap banyak lagi idea-idea baru dikembangkan supaya manfaat yang lebih menyeluruh diperolehi semua lapisan masyarakat.

No comments: